Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník kynologických pojmů a zkratek

Výkladový slovník kynologických pojmů a zkratek, se kterými se můžete setkat ve všech oblastech života se psy. Znalost těchto výrazů vám usnadní nejenom orientaci na našem informačním portálu, ale i v kynologii obecně.

Prohledat i
Zobrazuji pojmy seřazené podle

Hoopers

Je to zcela nová a plnodonotná sportovní aktivita pro psy podobná agility, která však neklade takové nároky na pohybový aparát psovoda i psa. Pochází z USA a postupem času se rozšířila i po Evropě (jednou z hlavních průkopnických zemí je v současné době Holandsko).

... detail pojmu

JRT

Zkratka plemene Jack Russell Teriér (Jack Russell Terrier)

... detail pojmu

Obedience

Jedná se o kynologickou sportovní disciplínu vhodnou pro všechna plemena psů i křížence. eským překladem anglického slova "obedience" je poslušnost či ovladatelnost.

... detail pojmu

BH-VT

Mezinárodní zkouška doprovodného psa. Je platná od 1. 1. 2019, nahrazuje dosavadní BH ze zkušebního řádu IPO.

... detail pojmu

IBGH-1

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019

... detail pojmu

IGP-1

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1 .2019. Nahrazuje IPO 1.

... detail pojmu

Molossoidní plemena psů

Molossové jsou silní mohutní psi, bezvýhradně oddaní svému pánovi i rodině, ve které žijí.

... detail pojmu

IGP-3

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019. Nahrazuje IPO 3.

... detail pojmu

IFH-V

Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

IBGH-3

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019

... detail pojmu

SPr.1

Mezinárodní zkouška všestranného psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

IBGH-2

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019

... detail pojmu

IPO 1-3

Mezinárodní zkouška pro pracovní psy 1. - 3. stupně dle zkušebního řádu IPO.

... detail pojmu

FPr.1

Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

Treadmill

Jedná se o pomocný trenažer, který pomáhá psu dostat se nejen do správné kondice. V současné době mají treadmilly k dispozici veterináři, rehabilitační centra a bull centra.

... detail pojmu

IFH-1

Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

Grand šampion

Nejvyšší možný výstavní titul. Pro jeho udělení musí pes splnit následující podmínky: ⁕ 3x získat titul CAC ve třídě šampionů nebo vítězů, a to minimálně od dvou různých rozhodčích ⁕ Alespoň jeden titul CAC musí být z mezinárodní výstavy. ⁕ Pes musí mít v době získání prvního z těchto CAC již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC v tomto případě není možné použít místo CAC. ⁕ K žádosti o udělení tohoto titulu je nutné doložit originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC a minimálně kopie posudků prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů).

... detail pojmu

Kynologie

Je nauka zabývající se studiem psů. Název pochází z řeckého kyon - pes a logos - vědění.

... detail pojmu

Průkaz původu psa

Jde o oficiální úřední dokument, který vydává příslušný chovatelský svaz každému čistokrevnému jedinci. Tento průkaz provází psa po celý jeho život, slouží k jeho identifikaci a obsahuje základní údaje o něm včetně čtyřgeneračního rodokmenu předků.

... detail pojmu

Úzkopůdy postoj

[myslivecky] Pes, který vybočuje kolena, staví zpravidla úzce k sobě hleznové klouby. Takovému postoji říkáme úzkopůdy postoj, "též postoj zadních behů úzký".

... detail pojmu

Svázání

K aktu svázání dochází při pohlavním spojení psa a feny, kdy se pyj po vsunutí dovnitř vlivem topořivých těles zvětší natolik, že jej nelze uvolnit z daleko užšího průřezu pochvy a psi zůstávají spojeni. V této fázi pes slézá z feny a postaví se buď do polohy vedle ní nebo do tzv. zadní polohy. Svázání trvá v průměru 10-20 minut, ale i více. Je důležité vědět, že u psa neodchází semeno najednou, ale postupně v průběhu celého svázání.

... detail pojmu

IGP-2

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019. Nahrazuje IPO 2.

... detail pojmu

I. P. Pavlov

I. P. Pavlov (1849 – 1936) byl významným představitelem neurofyziologie, ruský lékař a předchůdce behaviorismu. Je známý hlavně svou teorií učení, zvláště pak výzkumy ohledně podmiňování.

... detail pojmu

Ing. Jan Findejs

(12. 2. 1927 – 15. 8. 2006) byl a navždy zůstane velkou osobností české kynologie. Byl mezinárodním rozhodčím exteriéru psů, zakladatelem a regenerátorem plemene pražský krysařík, chodský pes, československý vlčák a zapáleným chovatelem dalmatinů.

... detail pojmu

IGP-FH

Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

Maškrtka

Slovenský výraz pro pamlsek

... detail pojmu

Reflexní oblouk psa

Jedná se o dobu (časový úsek), než si pes po vydání určitého povelu (podnětu) uvědomí, co po něm vlastně chceme, až po vykonání požadované činnosti. Tento proces se skládá ze čtyř částí – podnět (např. povel „sedni“), receptor (zrak a sluch psa, pes slyší povel nebo vidí gesto), reakce centrální nervové soustavy (pes se rozhoduje, co udělá) a efektor (mozek předá informaci svalu a pes si sedne). Reflexní oblouk psa je dlouhý 0,5 – 3 sekundy a to je přesně doba, kdy je efektivní jeho žádoucí úkon pochválit nebo nežádoucí chování přerušit (případně potrestat). Pozdější naše reakce již nemá žádný smysl a pes si ji již není s danou činností schopen spojit.

... detail pojmu

GPr.1

Mezinárodní zkouška všestranného psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

Parforsní hon

(z franc. par force de chiens – silou psů) Jedná se o způsoby lovu zvěře za použití jezdeckých koní a psů. V současnosti jsou v našich podmínkách nepoužívané. Tyto druhy lovu v sobě kombinují prvky lovecké, jezdecké, sportovní a především společenské.

... detail pojmu

MLS

MLS je dědičné onemocnění postihující psy plemene bígl. Ovlivňuje vývoj a strukturu pojivové tkáně a projevuje se rozsáhlou fibrózou kůže a kloubů, zasahuje i srdce.

... detail pojmu

ZVV 1-3

Zkoušky všestranného výcviku 1. - 3. stupně dle Národního zkušebního řádu.

... detail pojmu

Jacobsonův orgán

Jacobsonův orgán je kanálek spojující nosní a ústní dutinu. Pes tak může vnímat chuť i pach látek současně. Pes - samec například tento orgán využívá při zjišťování pachových značek háravé feny.

... detail pojmu

Heterozygotnost

je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami umístěnými na homologních chromozomech. Tento stav se označuje jako heterozygotnost (heterozygocie) a jejím opakem je homozygotnost (homozygocie).

... detail pojmu

IGP-V

Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019

... detail pojmu

Vrh

Všechna štěňata, která se narodí jedné feně při jednom porodu. V čistokrevném chovu se jednotlivé vrhy v příslušné chovatelské stanici označují vždy v rámci každého plemene vlastní abecední řadou lhostejno od kolika fen.

... detail pojmu

Výstavní postoj

Je to přirozená klidová pozice psa, ve které je dané plemeno nejkrásnější a nejpřirozenější a může při něm dobře vyniknout stavba jeho těla, srst apod. Pro účely výstav je nezbytné, aby toto pes ovládal na povel.

... detail pojmu

TART

Zkratka pro Terénní A Racionální Trénink - jedná se o zkušební řád. Po rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993 vznikla Českomoravská kynologická unie, do které mimo jiných vstoupil i Český kynologický svaz, sdružující v té době téměř všechny zájmové organizace kynologů v České republice. Na sklonku roku 1993 schválilo předsednictvo ČMKU návrh nového Zkušebního a soutěžního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, který dne 1. ledna 1994 vešel v platnost. Vzhledem k tomu, že tento zkušební řád naprosto ignoroval tradice našich předešlých národních zkušebních řádů a velmi nedokonale imitoval mezinárodní zkušební řád IPO a zkušební řád SchH, došlo k rapidnímu snížení požadavků na schopnosti a využití pracovních plemen psů u nás. Proto 9. června 1994, jako odezva na nový zkušební řád a jeho nesrovnatelně měkčí pravidla, vzniká nový speciální kynologický svaz s celostátní působností nazvaný SKS TART. Ten umožňuje všem členům provozovat takový výcvik psa, na jaký byli po celá léta zvyklí. Mají opět možnost provádět výcvik, který se maximálně přibližuje použití psa v praxi - pro záchranu lidských životů, pro ochranu majetku a osob. K těmto cílům slouží zkušební řád SKS TART, který obsahuje deset zkoušek z výkonu, jejichž náplň plně respektuje tradice našich předešlých národních zkušebních řádů, pomáhá rozvíjet a utužovat vlohy pro pracovní a sportovní využití psů, a velmi tak přispívá k udržení kvalitní povahové základny pro chovatelskou práci. Celá metodika zkušebního řádu SKS TART je záměrně propracována tak, aby se dosahované výkony psů co nejvíce přibližovaly reálným požadavkům praxe. Psi cvičení podle této metodiky jsou proto mimořádně vhodní pro službu v ozbrojených složkách státu (armáda, policie), soukromých bezpečnostních službách, ale také k ostraze objektů, atd. V současné době se Výcviková komise SKS TART snaží působit na chovatelské kluby zabývající se reprodukcí pracovních a sportovních plemen, aby zkoušky TARTu byly považovány za ekvivalentní zkoušky pro uznání chovnosti (tedy aby stěňata po rodičích s těmito zkouškami mohla získat průkaz původu), protože je přesvědčena, že pro udržení povahových kvalit chovného materiálu jsou tyto zkoušky přinejmenším stejně vhodné, jako zkoušky doposud do chovu uznávané.

... detail pojmu

Paspárek

Jde o tzv. pátý prst na zadních tlapách psa (něco jako lidský palec), který je ale u většiny plemen zakrnělý a hned po narození se odstraňuje, aby později nechodázelo ke zraněním. Jsou však plemena jako např. briard nebo beauceron, kde jsou paspárky standardem předepsané a nejedná se pouze o plemenný znak, ale tito psi své "palce" skutečně používají.

... detail pojmu

Pet kvalita psa

Jedná se o nestandardního jedince (zejména štěně).

... detail pojmu

UPr.1

Mezinárodní zkouška všestranného psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.

... detail pojmu

ČMKJ

Českomoravská kynologická jednota

... detail pojmu

Třída čestná

Třída mimo konkurenci, která se otevírá většinou na klubových a speciálních výstavách zvlášť pro psy a feny s vyspecifikovanými podmínkami (minimální věk, dosažené tituly apod.).

... detail pojmu

FCI skupiny

Všechna plemena psů jsou v rámci mezinárodní kynologické federace FCI rozdělena do deseti skupin (I. – X.). Tyto skupiny jsou založeny na různých znacích, jako např. vzhled nebo využití plemene. Jedenáctou skupinou tvoří psi plemen zatím neuznaných (N), avšak čekajících na uznání FCI.

... detail pojmu

Moloss

Molossové jsou silní mohutní psi, bezvýhradně oddaní svému pánovi i rodině, ve které žijí.

... detail pojmu

Rally Obedience

Rally obedience, nebo také zkráceně Rally O, je jedním z týmových psích sportů. Je vhodný především pro psy, kteří rádi pracují společně s ostatními příslušníky svého druhu. Týmy jsou totiž složeny z více jak jedné dvojice psovod-pes.

... detail pojmu

Chov

Cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace. Chov musí být řízen ve smyslu potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob, všech dle standardu vyřazujících vad a s důrazem na zachování a podporu vlastností příslušného plemene.

... detail pojmu

Nůžkový skus

Řezáky dolní čelisti leží za řezáky horní čelisti a těsně přiléhají. Jde o standardní, žádoucí skus u většiny plemen.

... detail pojmu

Exteriér

Celkový vnější vzhled psa. U čistokrevných jedinců je požadovaný exteriér dán standardem příslušného plemene.

... detail pojmu

ČMKU

Českomoravská kynologická unie, zastupuje FCI v ČR

... detail pojmu

Behaviorální model – ABC

Jde o model, kdy na začátku je podnět, motivace či situace. Na základě tohoto podnětu pes koná chování podle toho, zda chce něco získat nebo se něčemu vyhnout. A na základě výsledku tohoto chování bude buď chování opakovat, nebo bude hledat jiný způsob. A dle B. F. Skinnera můžeme dojít ke čtyřem důsledkům: pozitivní posílení, pozitivní trest, negativní posílení, negativní trest.

... detail pojmu
  • předchozí-->